Birdnerds - foton av Håkan och Birgitta

SVANAR/GÄSS

ÄNDER/DOPPINGAR/LOMMAR/alkor

HÖNSFÅGLAR

HÄGRAR/TRANOR/STORKAR

rOVFÅGLAR

VADARE

mÅSAR/TRUTAR/labbar/tärnor

UGGLOR

HACKSPETTAR/trädkrypare

SVALOR/LÄRKOR/ÄRLOR

TRASTFÅGLAR/JÄRNSPARVAR

SÅNGARE

KRÅKFÅGLAR/TÖRNSKATOR/DUVOR

TÄTTINGAR

Övriga/PARKFÅGLAR/hybrider

Fjärilar & SLÄNDOR

däggdjur & kräldjur & INSEKTER

Natur & Miljö